Treci la conținutul principal
Categoria:

TARTUFFE

Sala Mare
| TEATRUL MARIA FILOTTI, BRĂILA

Autor: Jean-Baptiste Poquelin Molière
Traducător: Doru Mareș
Versiune scenică: Alexandru Mâzgăreanu
Regie: Alexandru Mâzgăreanu
Scenografie: Andrada Chiriac (decor)
Alexandra Mâzgăreanu (costume)
Muzică: Alexandru Dan Suciu

Durata spectacolului: 1h 45min (fără pauză)

Distribuţie:
Tartuffe: Emilian Oprea
Orgon: Valentin Terente
Elmire: Andreea Vasile
Dorine: Corina Borș
Cleante: Liviu Pintileasa
Mariane: Narcisa Novac
Damis: Adrian Ștefan
Doamna Pernelle: Emilia Mocanu
Valer: Vlad Galer

Tartuffe, sau despre imaginea atemporală a şarlatanului.

O poveste profundă spusă în versuri, o satiră care, deşi scrisă cu peste 300 de ani în urmă, şochează, este cât se poate de actuală, un maestru al comediilor de moravuri, Moliere, care ne aminteşte peste secole de marile defecte umane: viclenia, ipocrizia, nedreptatea, prostia, inegalitatea şi impostura.

O comedie frumos schiţată, cu aspecte dramatice, cu stări conflictuale emoţionante, excelent construite, care ne dezvăluie treptat profilul psihologic al personajului central, în cazul de faţă al impostorului Tartuffe, cel care, conştient fiind de prostia umană, speculând magistral orice oportunitate ivită, este hotărât să-şi atingă scopul propus şi să parvină prin orice mijloace.

Tartuffe sau dezvăluirea şarlatanului, o ipostază dureros de reală la graniţa dintre rău şi mai rău, mult prea des întâlnită în societatea noastră contemporană, acea tipologie de personaj care exploatează pe oricine, în orice situaţie, tipul de plagiator atât de „drag” nouă, aparent fervent religios, total dedicat credinţei şi iubirii necondiţionate de semeni , înger şi demon, deopotrivă.

Ciprian Buzoianu – teatrolog


 ̎Tartuffe ̎, or the timeless image of the rogue. A profound story told in verse, a satire, though written over 300 years ago, shocking is quite topical, a master of comedy of manners, Moliere, reminds us over centuries, the great defects of human: cunning, hypocrisy, injustice, stupidity, inequality and imposture. A comedy beautifully outlined with emotional conflicts, excellent built, that gradually reveals the psychological profile of the central character, in this case the imposter Tartuffe, the one who being aware of the human stupidity, speculating brilliantly every opportunity, is determined to achieve its intended purpose and to rise by any means. Tartuffe or the disclosure of the charlatan, a stance painfully real stands to the border between bad and worse, all too common in our contemporary society, the typology of character exploiting anyone, in any situation, the type of plagiarism so familliar to our world, apparently religious fervent, totally commited and and loving others unconditional, angel and demon alike. ̎

Ciprian Buzoianu – theatrologist

CUMPĂRĂ BILET!

Alte Evenimente

ADEVĂRUL

9 IUNIE, ora 17:00
Locație: Sala Transilvania
Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara

JOCURI ÎN CURTEA DIN SPATE

8 IUNIE, ora 21:00
Locație: Sala Transilvania
Teatrul de Stat Constanța

PARTENERI PRINCIPALI


PARTENERI

Sponsori

Parteneri Media

Organizatori

Cu sprijinul